XVII Letnie spacery z przewodnikiem

 XVII LETNIE SPACERY Z PRZEWODNIKIEM PTTK

Jak co roku spacery będą odbywały się przy współpracy i wsparciu BIURA PROMOCJI MIASTA I TURYSTYKI URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

Będziemy pokazywali Wam Wrocław w piątki, soboty i niedziele. Przewidzieliśmy wycieczki piesze i rowerowe. Poprowadzimy też spacery w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Zapowiada się długie lato z przewodnikami PTTK. Spacery potrwają do 27 września.

W załączeniu pełny program.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964, 966 i 991) dopuszcza się organizowanie wycieczek pieszych z udziałem maksymalnie 150 osób (§ 15 ust. 9).

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia osoby poruszające się pieszo winny zachować odległość ponad 2 m od siebie, chyba że mają zasłonięte usta i nos, jak również wówczas, gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia lub osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do posiadania i używania indywidualnych środków do odkażania rąk.

Wrocław w obiektywie
10.jpgz13214641VWroclaw-stare-miasto--W-centralnej-czesci-wytyczon.jpgz11446526VWroclaw--widok-na-Sky-Tower--Sky-Tower-to-jeden-z.jpg